Esinejale

Enne kooli minemist valmista tund kindlasti ette. Kogu ettekande keskmes on Sinu lugu. Seega mõtle läbi, mis on Sinu kogemusest see, mis võiks noortele kõige enam kasuks olla.

Võiksid oma ettekandes vastata järgmistele küsimustele:

Mis oli sinu puhul käivitav faktor ettevõtlusega alustamiseks?

Milline on olnud sinu kujunemise lugu selleks, kes sa oled täna? Hea idee on alguspunktiks võtta see  aeg, milles kuulajaskond hetkel viibib – koolipingis.

Milline on sinu kui ettevõtja elu – milline näeb välja Sinu tavaline päev, millised on ettevõtja/juhi rolli eelised jne?

Milliste takistustega oma elus oled silmitsi seisnud ja kuidas neist üle said?

Milliseid ebaõnnestumisi oled kogenud ja mida nendest õppinud?

Palume ka, et küsiksid nii tunni alguses kui ka lõpus, kui paljud kuulajatest kaaluvad ettevõtlusega tegelemist. Kui võimalik, loe palun huviliste arv kokku või palu seda teha õpetajal. Varasem kogemus on näidanud, et tunni lõpus on ettevõtlust oma karjäärivaliku võimalusena nägevaid noori rohkem kui alguses.

Kui oled tunni ära andnud, siis tee koos õpilastega kindlasti pilt või selfie, mille võiksid koos lühikese kommentaariga saata aadressile triin.pikk@kredex.ee või postitada „Ettevõtlikkus kooli“ Facebooki lehele https://www.facebook.com/minulugu/. Kui teed sotsiaalmeedias postitusi, siis kindlasti lisa juurde ka #minulugu, et leiaksime postitused üles ja saaksime neid jagada.

×